Po abecedi

prof. dr. Marko Topič, univ. dipl. inž. el.

delovno mesto: Redni profesor
katedra: III. Katedra za elektroniko
laboratorij: Laboratorij za fotovoltaiko in optoelektroniko
št. sobe: BN302
telefon: 8470
tajnica: 8319
e-pošta:

kontaktne ure:

v kabinetu BN302
ob sredah: 12h-13h
ob četrtkih: 12h-13h


opis:

Izobrazba:
1996: doktor elektrotehniških znanosti
1994: magister elektrotehniških znanosti
1991: univerzitetni diplomirani inženir elektrotehnike

Zaposlitve:
2006-danes: redni profesor, UL FE
2002-2006: izredni profesor, UL FE
1997-2002: docent, UL FE
1996-1997: asistent, UL FE
1992-1996: mladi raziskovalec, UL FE

Vodstvene fukcije:
2009-2014: vodja raz. programa Fotovoltaika in elektronika
2007-danes: vodja KO Centra za razpršene vire energije
2007-danes: član senata UL FE
2007-danes: podpredsednik Kadrovske komisije UL FE
2004-2008: vodja raz. programa Fotovoltaika in elektronika
2000-danes: vodja raziskovalne skupine LPVO (1538-030)
2000-danes: predstojnik LPVO

Mentorstva:
10 doktorjem znanosti, 5 magistrom znanosti in preko 50 diplomiranim inženirjem elektrotehnike

Nagrade in priznanja:
2008: Zoisova nagrada (Republika Slovenija)
2006: Vodovnikova nagrada (UL FE)
2000: Zoisovo priznanje (Republika Slovenija)
1997: Zlati znak Jožefa Stefana (IJS)

Slovenski nosilec mednarodnih projektov:
2012-2015: SOLARROK (EU 7.OP)
2012-2015: FAST TRACK (EU 7.OP)
2009-2011: SOLAMON (EU 7.OP)
2005-2008: FLEXCELLENCE (EU 6.OP)
2004-2009: ATHLET (EU 6.OP)
2003-2005: EUROPV (EU 6.OP, koordinator)
2003-2005: SOLTRAIN (EU ALTENER)
2002-2004: ADVOCATE (EU 6.OP)
2001-2004: ASiNET (EU 5.OP)
2001-2003: PVNET (EU 5.OP)

Druge dejavnosti:
2011-danes: glavni in odgovorni urednik revije "Informacije MIDEM - Journal of Microelectronics, Electronic Components and Materials"
2011-danes: nazivni profesor na Colorado State University, ZDA
2011-danes: predsednik Strokovnega društva za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale
2010: gostujoči urednik revije "Solar Energy Materials and Solar Cells" (Vol. 94, Iss. 11)
2010-danes: član Centra za tankoplastno fotovoltaiko na Koloradski državni univerzi
2009-danes: ambasador fundacije Mummert v Sloveniji
2007-danes: član Upravnega odbora Evropske tehnološke platforme za fotovoltaiko
2006-danes: predsednik Slovenske tehnološke platforme za fotovoltaiko
2005-danes: senior member of IEEE
2002-danes: član Uredniškega odbora mednarodne revije Inf. MIDEM
2002-danes: član Izvršilnega odbora društva MIDEM
2000-danes: fellow of Alexander von Humbolt Foundation

predmeti:

Elementi polprevodniške elektronike (AE, 1.st vs)
Fotovoltaika (E, 3.st)
Nelinearna elektronska vezja (E, 2.st)
Optoelektronika (E, 3.st)
Zanesljivost in vzdrževanje komponent in sistemov (AE, 1.st vs)