Po abecedi

prof. dr. Tadej Tuma, univ. dipl. inž. el.

delovno mesto: Redni profesor
katedra: III. Katedra za elektroniko
laboratorij: Laboratorij za računalniške metode v elektroniki
št. sobe: BN309-KAB
telefon: 8329
tajnica: 8319
e-pošta:
šifra raziskovalca: 11149

kontaktne ure:

Po dogovoru preko elektronske pošte!


opis:


Izobrazba
1988: univerzitetni diplomirani inženir elektrotehnike
1991: magister elektrotehnike
1995: doktor elektrotehniških znanosti

Zaposlitev
1988-1989: raziskovalec, ISKRA Avtomatika, RI
1989-1990: asistent stažist, UNI-LJ, FE
1990-1995: asistent, UNI-LJ, FE
1992-2009: predstojnik LRNV
1995-2002: docent, UNI-LJ, FE
2002-2009: izredni profesor, UNI-LJ, FE
2003-2005: član senata UNI-LJ, FE
2003-danes: predstojnik LRME
2004-danes: vodja raziskovalne skupine LRME (1538-023)
2009-danes: član senata UNI-LJ, FE
2009-danes: redni profesor, UNI-LJ, FE
2013-2016: Predstojnik katedre za elektroniko

Nagrade
1997: Nagrada Milana Vidmarja (asistent)
2003: Fakultetna Prešernova nagrada (Klemen Kisel)
2014: Nagrada Milana Vidmarja (učitelj)


Google Scholar

Izbor publikacij

Projekti in programi
1990-1992: Digitalna komunikacijska omrežja
1993-1996: Digitalna obdelava signalov v TK sistemih
1995-1998: Uporaba optimizacijskih metod v računalniškem načrtovanju antenskih skupin in elektronskih vezij
1998-2001: Optimizacijske metode v konceptu SPICE 3F4
1998-2000: Povečanje izkoristka EM z novo metodo krmiljenja
1999-2018: Algoritmi in optimizacijski postopki v TK
1999-2024: ICT4QoL - Informacijsko komunikacijske tehnologije za kakovostno življenje

Druge dejavnosti
1996-2000: urednik spletnih strani UNI-LJ, FE
1996-1998: sourednik Survey of activities UNI-LJ, FE
1997-2010: član UO Slov.društva za visokošolsko didaktiko
2010-danes: strokovnjak za akreditacije NAKVIS


 

predmeti:

Analiza in optimizacija vezij (E, 2.st)
Načrtovanje vgrajenih sistemov (Modul B) (E, 1.st un)
Operacijski sistemi v realnem času (E, 2.st)
Programiranje vgrajenih sistemov (Modul B) (E, 1.st un)
Vgrajeni sistemi (AE, 1.st vs)