Po abecedi

Vera Wabra Lekše, univ. dipl. upr. org.

delovno mesto: Pomočnik tajnika članice VII/2
služba: Kadrovska služba
št. sobe: AN010-KAD
telefon: 8427
e-pošta: