Po abecedi

izr. prof. dr. Rastko Fišer, univ. dipl. inž. el.

delovno mesto: Izredni profesor
katedra: VI. Katedra za mehatroniko
laboratorij: Laboratorij za elektromotorske pogone
št. sobe: DN110-KAB
telefon: 8280,8476
tajnica: 8284
e-pošta:

opis:

osebna spletna stran

predmeti:

Električni pogonski sistemi (AE, 1.st vs)
Električni servopogoni v mehatroniki (E, 3.st)
Elektromotorski pogoni (E, 2.st)
Integrirani pogonski sistemi (E, 2.st)
Močnostna elektronika (AE, 1.st vs)