Po abecedi

izr. prof. dr. Gregor Geršak, univ. dipl. inž. el.

delovno mesto: Asistent z doktoratom
katedra: IV. Katedra za merjenja in robotiko
laboratorij: Laboratorij za metrologijo in kakovost
št. sobe: AR201-KAB
telefon: 8245
tajnica: 8221
e-pošta:
šifra raziskovalca: 16323

kontaktne ure:

Za sestanek se dogovorimo po elektronski pošti.


opis:

termog

Gregor Geršak je doktoriral leta 2003 na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani. Njegovo raziskovalno področje obsega teorijo merjenja, precizijsko merjenje gostote magnetnega pretoka, tlaka in termometrije. V zadnjih letih se osredinja na meroslovje biomedicinske instrumentacije s poudarkom na napravah za neinvazivno merjenje krvnega tlaka in na fiziološka merjenja. Ukvarja se tudi z merjenji v športu in psihofiziologiji.

Je član laboratorija LMK.

 

Gregor Geršak skrbi za psihofiziologijo na   psihofiziologija.fe.uni-lj.si

predmeti:

Merilna instrumentacija (E, 1.st un)
Merilna tehnika (AE, 1.st vs)
Meritve (E, 1.st un)
Meritve (AE, 1.st vs)
Meritve in merilna instrumentacija (AE, 1.st vs)
Metrologija in kakovost sistemov (E, 3.st)