Po abecedi

prof. dr. Gregor Geršak, univ. dipl. inž. el.

delovno mesto: Asistent z doktoratom
katedra: IV. Katedra za merjenja in robotiko
laboratorij: Laboratorij za metrologijo in kakovost
št. sobe: AR201-KAB
telefon: 8245
tajnica: 8221
e-pošta:
šifra raziskovalca: 16323

kontaktne ure:

Za sestanek se dogovorimo po .


opis:

Delovne izkušnje (1996 - Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo, Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani (biološki učinki magnetnega polja DC in ELF), 1997-2002 - Laboratorij za magnetna merjenja,  Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani (akreditacija DKD in SIST EN 45000 in ISO / IEC 17025, vodja kakovosti, tehnični vodja), 1999, 2000 - Physikalisch-Technische Bundesanstalt, Braunschweig, Nemčija (precizijske magnetne meritve, NMR), 2001 - Institut Jožef Stefan, Oddelek za nanostrukturirane materiale (razvoj vročega permeametra, mednarodni patent US7368906 B2), od leta 2002 - Laboratorij za metrologijo in kakovost, Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani (temperatura, relativna vlažnost, tlak-RvA in SA akreditacija ISO / IEC 17025 ter merilniki in simulatorji krvnega tlaka ISO / IEC 17020), 2018 – University of California at Berkeley (GSE in psihologija, merjenja v družboslovju), 2019 – University of California at Berkeley (GSE in psihologija, merjenja v družboslovju))

Poučevanje (2002 - asistent za predmete Meritve 1, Meritve 2, Merilna tehnika, Osnovne meritev, Zagotavljanje kakovosti - Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani, 2014 - izredni profesor Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani, 2015 – Vidmarjeva nagrada, Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani, avtor / soavtor 5 dodiplomskih študijskih knjig, Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani, mentor več kot 35 diplom in magisterijev (od tega 4 s fakultetno Prešernovo nagrado in ena z univerzitetno Prešernovo nagrado), Fulbrightov štipendist (2019) - University of California Berkeley)

Članstva (od leta 2006 - član Slovenskega inštituta za standardizacijo, Tehnični odbor Varovanje zdravja, od leta 2006 - član ekspertne skupine ISO / TC121 / SC3 / JWG 7 (neinvazivni sfigmomanometri))

Raziskovalna področja (Elektromagnetizem (električne meritve, merjenje magnetnih polj z jedrsko magnetno resonanco, merjenje magnetnih lastnosti - vroči permeameter), termodinamična temperatura (sekundarni temperaturni laboratorij in on site merjenja, relativna vlažnost v plinih), tlak (absolutni in nadtlak do 35 barov), arheologija (ugotavljanje ostankov zgradb s pomočjo meritev zemeljskega magnetnega polja), izobraževanje (kinestetični pristop za poučevanje in učenje elektrotehnike), šport (učinki elektro stimulacije na mišice med vadbo, signali NIRS med izometričnim krčenjem mišic, instrumentalizirani veslaški čoln), biologija in fiziologija (biološki učinki na celične kulture raka (HeLa, HEF), neinvazivne meritve krvnega tlaka, simulatorji NIBP, NIBP klinične validacije, meritve srčnega utripa in HRV, meritve telesne temperature), psihologija (psihofiziologija (prevodnost kože, kardiovaskularni in respiratorni parametri, temperatura kože in toplotni tok), kognitivna znanost, računalniški adaptivni testi, kognitivni nadzor)).

Gregor Geršak je član laboratorija LMK in skrbi za psihofiziologijo na psihofiziologija.fe.uni-lj.si . Za kontaktne ure se dogovorimo po elektronski pošti.

predmeti:

Merilna instrumentacija (E, 1.st un)
Merilna tehnika (AE, 1.st vs)
Meritve (E, 1.st un)
Meritve (AE, 1.st vs)
Meritve in merilna instrumentacija (AE, 1.st vs)
Metrologija in kakovost sistemov (E, 3.st)