Raziskovalci

prof. dr. Zlatko Matjačić, univ. dipl. inž. el.

delovno mesto: Znanstveni svetnik
katedra: IV. Katedra za merjenja in robotiko
laboratorij: Laboratorij za robotiko
tajnica: 8221
e-pošta: