Raziskovalci

prof. dr. Aneta Stefanovska, univ. dipl. inž. el.

delovno mesto: Znanstveni svetnik
katedra: IX. Katedra za biomedicinsko tehniko
laboratorij: Laboratorij za slikovne tehnologije
telefon: 8780
tajnica: 8319
e-pošta: