Raziskovalci

as. - raz. dr. Primož Markelj, univ. dipl. inž. el.

delovno mesto: Asistent z doktoratom
katedra: IX. Katedra za biomedicinsko tehniko
laboratorij: Laboratorij za slikovne tehnologije
telefon: 8780
tajnica: 8221
e-pošta: