Raziskovalci

doc. dr. Janja Dermol - Černe, mag. inž. el.

delovno mesto: Asistent z doktoratom
katedra: IX. Katedra za biomedicinsko tehniko
laboratorij: Laboratorij za biokibernetiko
št. sobe: AN305F
telefon: 8121
tajnica: 8221
e-pošta: