Raziskovalci

znan. sod. dr. Bulat Ibragimov, univ. dipl. inž. el.

delovno mesto: Asistent z doktoratom
katedra: IX. Katedra za biomedicinsko tehniko
laboratorij: Laboratorij za slikovne tehnologije
tajnica: 8221
e-pošta: