Redni profesorji

prof. dr. Arpad Bürmen, univ. dipl. inž. el.

delovno mesto: Redni profesor
katedra: III. Katedra za elektroniko
laboratorij: Laboratorij za računalniške metode v elektroniki
št. sobe: BN316B-LRME
telefon: 8322
tajnica: 8319
e-pošta:

kontaktne ure:

Po dogovoru (email).
 


opis:

Izobrazba
1999: univerzitetni diplomirani inženir elektrotehnike
2003: doktor elektrotehniških znanosti

Zaposlitev
1999-2002: mladi raziskovalec, Fakulteta za elektrotehniko
2002-2005: asistent, Fakulteta za elektrotehniko
2005-2011: docent, Fakulteta za elektrotehniko
2011-2016: izredni profesor, Fakulteta za elektrotehniko
2016-danes: redni profesor, Fakulteta za elektrotehniko

Raziskovalno delo
Modeliranje analognih vezij in mešanih sistemov
Simulacija časovno zveznih/diskretnih sistemov
Optimizacijski postopki
Vgrajeni sistemi

Objave

Projekti in programi
1999-2001: Optimizacijske metode v konceptu SPICE 3F4
2004-2008: Algoritmi in optimizacijski postopki v TK
2009-2014: Algoritmi in optimizacijski postopki v TK
2015-2018: Algoritmi in optimizacijski postopki v TK
1999-2024: ICT4QoL - Informacijsko komunikacijske tehnologije za kakovostno življenje

Druge dejavnosti
2000-danes: urednik spletnih strani UNI-LJ, FE
2016-danes: področni urednik za Informacije MIDEM - Journal of Microelectronics, Electronic Components and Materials

Programska oprema, pri razvoje katere sem sodeloval (ANG)
Programski paket SPICE OPUS za simulacijo analognih vezij
Knjižnica PyOPUS za simulacijo in optimizacijo vezij
Mrežni simpleksni postopek Nelderja in Meada
Vmesnik do nabora testnih problemov CUTEr za Python

Diplomske naloge

predmeti:

Analiza in optimizacija vezij (E, 2.st)
Analogna elektronika (AE, 1.st vs)
Linearna elektronika (AE, 1.st vs)
Optimizacija pri avtomatizaciji načrtovanja elektronskih vezij (E, 3.st)
Procesorski sistemi v telekomunikacijah (AE, 1.st vs)
Programiranje II (AE, 1.st vs)
Programiranje mikrokrmilnikov (E, 1.st un)