Upokojeni profesorji

doc. dr. Andrej Levstek, univ. dipl. inž. el.

delovno mesto: Docent
katedra: III. Katedra za elektroniko
št. sobe: BN310-KAB, BN304-LAE
telefon: 8846
tajnica: 8319
e-pošta: