Bibliografije raziskovalcev

Pomembna in odgovorna storitev, ki jo nudi Knjižnica Fakultete za elektrotehniko, je vnos in vodenje osebnih bibliografij raziskovalcev v sistem COBISS. Za to skrbijo posebej usposobljeni bibliotekarji s pridobljenimi licencami za aktivno delo v sistemu.

Zaposlenim na Fakulteti za elektrotehniko storitev opravljamo brezplačno. Praviloma je potrebno imeti šifro raziskovalca in vsaj 50% zaposlitvenega statusa na Fakulteti.

Prav tako je storitev brezplačna za študente na doktorskem študiju in sicer za vnos objav, ki so po pravilniku obvezujoče za uspešno dokončanje študija. Ostale objave so plačljive po veljavnem ceniku.

Na osnovi predhodnega dogovora lahko poskrbimo tudi za vnos bibliografij zunanjim uporabnikom. V tem primeru je storitev plačljiva po veljavnem ceniku. Pravnim osebam storitev opravimo na osnovi izdane naročilnice.

Za vnos vaših objav in/ali izvedenih del je zelo pomembno avtorjevo aktivno sodelovanje s knjižnico, ker na ta način lahko dosežemo bistveno večjo zanesljivost, točnost in verodostojnojnost podatkov, zbranih v osebnih bibliografijah.

 

Povabilo:

V primeru morebitnih nejasnosti ali odkrite napake pokličite na tel.: 01 4768 416, 294  oz. pišite na e-naslov: knjiznica@fe.uni-lj.si.