Odprti dostop

Repozitorij Univerze v Ljubljani (RUL)

 

Odprti dostop (libre open access) omogoča brezplačno dostopnost polno besedilnih (recenziranih) objav na svetovnem spletu. V znanstvenem komuniciranju se oblikujejo politike odprtega dostopa glede na zahteve financerjev o odprti dostopnosti objav, sofinanciranih z javnimi sredstvi. S tem je omogočena transparentnost porabe javnih sredstev, hitrejše širjenje rezultatov raziskovalnega dela in dostopnost, vidnost ter posledično tudi večja citiranosti avtorjev.

Repozitorij Univerze v Ljubljani podpira trajno hranjenje in odprt dostop do objav, katerih avtorji so zaposleni na Univerzi v Ljubljani. Za uresničevanje namena RUL-a, knjižnica potrebuje dovoljenje za shranjevanje, kopiranje in upravljanje z deli, vendar le za zagotavljanje trajnega hranjenja, javne dostopnosti del tudi v prihodnje in za preverjanje plagiatorstva. Več o shranjevanju v repozitorije

 

Za vnos v RUL potrebujemo:

  • izpolnjen in podpisan obrazec Zahtevek za vnos v Repozitorij Univerze v Ljubljani 
  • ustrezno različico prispevka / objave (.PDF)   

Ker gre za novo storitev za zaposlene na FE, ki jo knjižnica uvaja in zaradi vpetosti storitve v različne sisteme, je nujna začetna osebna komunikacija s predlagatelji  oz. vlagatelji del v RUL  (tel. 4768 416, mag. Zdenka Oven, vodja knjižnice).

 

Dodatne informacije in povezave:

Predstavitev Odprti dostop do recenziranih člankov (dr. Mojca Kotar, 18. 4. 2019, Fakulteta za elektrotehniko)

SHERPA/RoMEO - seznam politik založnikov glede shranjevanja objav v odprtem dostopu