Vnos dokumentov

Dokumentacija, ki je potrebna za vnos dokumentov za potrebe osebnih bibliografij v sistemu COBISS:

 

  • izpolnjen interni obrazec Spremni list o dokumentu / delu za vodenje bibliografij (Obr. Bibliografija.docx)
  • primarni vir (npr. zbornik, knjiga, revija ...)
  • fotokopija celotnega članka oz. prispevka
  • ustrezna dokazila (recenzije, vabila, potrdila, korespondenca idr. …)
  • definiranje razvrstitve oz. tipa dokumenta (tipologija dokumentov z Dodatnimi navodili za katalogizacijo bibliografskih enot, ki se upoštevajo pri vrednotenju raziskovalne uspešnosti)

Za pravilno razvrstitev (klasifikacijo) bibliografskih enot po tej tipologiji so primarno odgovorni avtorji, tip dokumenta/dela pa lahko določi tudi ekspert za predmetno področje.

Ustreznost dodeljene (znanstvene) tipologije za posamezna znanstvena in storokovna področja naknadno preverjajo in verificirajo tj. potrjujejo Osrednji specializirani informacijski centri (OSIC-i).

 

V primeru, da se avtor spremenjeno tipologijo s strani OSIC-a ne strinjanja, ima možnost pritožbe:

  1. najprej na OSIC, ki je dokument preverjal in verificiral,
  2. v primeru, da se z obrazložitvijo s strani OSIC-a še vedno ne strinja, se lahko pritoži na še ustrezni Znanstvenoraziskovalni svet ene od ved pri ARRS: naravoslovje, tehnika, medicina in zdravje, biotehnika, družboslovje, humanistika, interdisciplinarne raziskave