Vrednotenje uspešnosti

VREDNOTENJE raziskovalne uspešnosti:

---------------------------------------

ARRS (Agencija za raziskovalno dejavnost RS) 

Temelja metodologiji ocenjevanja prijav za razpise:

  1. Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti                                               
  2. Pravilnik o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti 

-----------------------------------------

SICRIS - informacijski sistem o raziskovalni dejavnosti v Sloveniji (FAQ),

Dokumenti, baze in seznami, ki se uporabljajo pri kategorizaciji publikacij

-----------------------------------------

Habilitacijske bibliografije FE

Bibliografski kazalci uspešnosti za izvolitev v naziv na UL FE

------------------------------------------

PODATKOVNE ZBIRKE za vrednotenje raziskovalne uspešnosti:

  • Faktor vpliva (IF) - JCR (Journal Citation Reports)
    • nadpovprečna znanstvena uspešnost / vsebinske kategorije (SE) - področja
  • SNIP (Source Normalized Impact per Paper)
  • Web of Science (WoS) - multidisciplinarne baze podatkov z indeksi citiranosti (SCI-EXPANDED, SSCI, A&HCI)
  • SCOPUS (opomba: Spletna stran pravilno deluje v Mozilla Firefox in Google Chrome)