Digitalne storitve

Storitev "Moja knjižnica"

Za uporabo Moje knjižnice potrebujete:
- urejeno članstvo v knjižnici
- poravnane vse morebitne obveznosti do knjižnice (članarine, zamudnine, opomini, pravočasno vrnjeno gradivo ... )
- vpisno številko oz. številko članske izkaznice
- inicialno (začetno) geslo za COBISS/OPAC (dobite ga v knjižnici)

Moja knjižnica omogoča:

1. Pregled izposojenega gradiva in podaljševanje roka izposoje
V seznamu gradiva (glej Moja knjižnica) je vse vaše evidentirano gradivo: izposojeno, rezervirano, ki vas čaka itd. ...
Roka izposoje ni možno podaljšati v primeru, da:
- je izposojenemu gradivu rok izposoje že potekel
- knjižnica ne dovoljuje podaljšanja
- je gradivo že rezervirano pri drugem uporabniku
V primeru zlorabe lahko knjižnica možnost podaljševanja roka izposoje tudi prepove.

2. Rezervacije knjižnega gradiva
Pogoji za uporabo te storitve:
- vpisna številka in geslo
- poravnane vse obveznosti do knjižnice
- pri gradivu ne sme biti omejitev, ki onemogočajo rezervacijo
- istočasno imate lahko rezervirane do 3 izvode

Knjiga, ki je bila ob rezervaciji izposojena, po njeni vrnitvi v knjižnico na prevzem čaka največ 3 delovne dni. V primeru, da je bila določena knjiga ob rezervaciji prosta, čaka na prevzem samo 1 delovni dan. O rezerviranem gradivu uporabnike obvestimo glede na njihov izbran način obveščanja (e-pošta, SMS, potisna obvestila), ki je odvisen od nastavitev v »Moji knjižnici«.

Zaželjeno je, da čim prej prekličete rezervirano gradivo, ki za vas ni več aktualno. S tem omogočite hitrejši dostop do gradiva drugim uporabnikom.

3. Obveščanje uporabnikov
Knjižnica svojim članom nudi možnost prejemanja različnih obvestil na e-naslove in/ali SMS naslove. Na način obveščanja in vrsto obvestil se lahko člani naročijo sami (gl. Moja knjižnica) oz. se o tem dogovorijo v knjižnici.
Člani lahko izbirajo med naslednjimi obvestili:
- Obvestilo o poteku rezervacije (e-pošta in/ali SMS)
- Obvestilo o prispelem rezerviranem gradivu (e-pošta in/ali SMS )
- Obvestilo o skorajšnjem poteku roka izposoje (e-pošta in/ali SMS)
- Splošna obvestila knjižnice (e-pošta in/ali SMS)


OPOZORILO: V primeru, da je vaš dolg do knjižnice starejši od 30 dni oziroma višji od 10,00 EUR, vam je do poravnave dolga programsko onemogočena uporaba knjižničnih storitev.
 

Z aplikacijo mCOBISS je do Virtualne knjižnice Slovenije omogočen dostop tudi na mobilnih napravah (brezplačna mobilna aplikacija za operacijska sistema Android in iOS).