E-knjige, e-slovarji, e-priročniki

e-KNJIGE

DOAB (Directory of Open Access Book)
odprto dostopne knjige - beta verzija

EBSCOhost e-Book Collection / (kratka navodila za izposojo e-knjig)

Zbirka eBook Collection ponudnika EBSCOhost se je v preteklosti imenovala NetLibrary. 370 kupljenih knjig s strani knjižnic UL lahko sočasno uporablja le en uporabnik. Do 60 strani posamezne knjige lahko uporabnik natisne in/ali pošlje po e-pošti v pdf obliki na svoj e-naslov. V posamezni knjigi je možno iskanje posameznih besed, na voljo pa je tudi angleško-angleški slovar. Oddaljeni dostop

IEEE / IET Electronic Library - Conference Publications (IEEE, IET, VDE) Oddaljeni dostop

ScienceDirect Books
E-knjige s področja informatike, računalništva, energetike, strojništva, kemije, kemijske tehnologije, biokemije, genetike, molekularne biologije in ekologije. Nosilec konzorcija je CTK. Oddaljeni dostop

SpringerLink
v polnem besedilu so dosegljive knjige, ki so bile izdane v času od 2005-2012 (copyright).
Dostop z računalnikov v univerzitetni računalniški mreži oz. prek storitve Oddaljeni dostop do informacijskih virov UL.


e-SLOVARJI, e-ENCIKLOPEDIJE, e-PRIROČNIKI ...

Britannica Academic Edition
je elektronska različica najstarejše in ene najobširnejših splošnih enciklopedij na svetu. Enciklopedija je dostopna za člane knjižnic Univerze v Ljubljani. Storitev zagotavlja konzorcij COSEC, stroške letne naročnine pa v celoti prispeva NUK.
Dostop je možen z računalnikov v univerzitetni računalniški mreži oz. prek storitve Oddaljeni dostop do informacijskih virov UL.

Evrokorpus
je dvojezična zbirka vzporednih korpusov prevodov (slovensko - angleški, slovensko - francoski, slovensko - nemški, slovenski - španski), ki so nastali v Sektorju za prevajanje Službe Vlade Republike Slovenije za evropske zadeve (SVEZ). Zbirka je prosto dostopna.

IATE - Inter-Active Terminology for Europe Prosto dostopen večjezikovni slovar strokovnih izrazov, ki se pojavljajo v predpisih, priporočilih in ostalih dokumentih Evropske unije. Zagotavlja prevod v 24 jezikov članic evropske skupnosti.


Oxford English Dictionary Online (OED)
Dostop z lokacij UL, UM in UP
Elektronska oblika Oxford English Dictionary (druga izdaja), najbolj avtoritativnega in najobsežnejšega slovarja angleščine. Obsega približno 290 000 gesel, vključuje tudi etimologije besed, primere uporabe, izgovorjavo itd.

Slovarji CTK - AMEBIS
dostop z računalnikov v univerzitetni računalniški mreži. Oddaljeni dostop ni možen.

Slovarji Najdi.si - dostop je brezplačen

Slovarske in besedilne zbirke ZRC SAZU
Prosto dostopno.