Izposoja

Knjižnica ima večji del knjižničnega gradiva v zaprtih knjižničnih skladiščih, od jeseni 2017 pa je del gradiva / knjige po 1 izvod (ostali so v skladišču) tudi v prostem pristopu v veliki čitalnici, kjer je omogočeno pregledovanje, študij in ev. izposoja (pri informacijskem pultu).

Celostne informacije o knjižničnem gradivu knjižnice FE (bibliografski podatki, zaloga, dostopnost ...) uporabniki poiščejo v online lokalnem knjižničnem katalogu FERLJ, ga rezervirajo v “Moji knjižnici” in prevzamejo pri informacijskem pultu sicer pa lahko vedno poiščejo pomoč pri razpoložljivem informatorju..

Študenti za izposojo knjig obvezno potrebujejo študentsko izkaznico, ki je izkaznica za knjižnice UL, NUK in CTK,  vsi ostali pa osebni dokument za identifikacijo.

Rok izposoje je 14 dni. Izposojeno gradivo je pred potekom roka izposoje možno podaljšati še 3x po 14 dni. Podaljševanje roka izposoje je možno tudi
samostojno prek storitve "Moja knjižnica"
V primeru, da je rok izposoje že potekel oz. če je knjiga že rezervirana pri drugem uporabniku podaljšanje ni možno.


Študenti prvega letnika imajo istočasno lahko izposojenih največ 5 knjig.

V primeru, da izposojenega gradiva ne vrnete v določenem roku, zaračunamo zamudnino po veljavnem ceniku.
POMEMBNO! Dolg ne sme biti daljši od 30 dni oziroma nad 10,00 EUR, ker je sicer uporaba knjižničnih storitev onemogočena!
 

Izposoja revij
Za tekoče tiskane revije je rok izposoje 1 dan za starejše 7 dni. Stare letnike revij hranimo v zaprtem knjižnem skladišču in jih lahko naročite pri informacijskem pultu. Naročene revije dobite takoj. Novejše tekoče naročene revije (za obdobje dveh let) so v prostem pristopu v revijski čitalnici.

Izposoja diplomskih nalog, magistrskih del in doktorskih disertacij
Knjižnica načrtno zbira, strokovno obdeluje in hrani po en izvod diplomskih nalog, magistrskih del in doktorskih disertacij, ki so jih kandidati zagovarjali na Fakulteti za elektrotehniko. So arhivsko gradivo, ki si ga je po predhodnem naročilu možno izposoditi samo v čitalnico. Fotokopiranje ni dovoljeno.

Od leta 2014 so vsa visokošolska dela na spletu v polnem besedilu javno dostopna v zbirki Repozitorija Univerze v Ljubljani (RUL).