Uporaba čitalniških prostorov

POMEMBNO!  Mala "popoldanska čitalnica" je do predvidene prenove prostorov namenjema kreativni učilnici (KuFE)

 

V »veliki čitalnici« je del knjižničnega gradiva - knjige postavljen v prosti pristop, ki omogoča prosto pregledovanje gradiva in ev.  izposojo pri informacijskem pultu. Na galeriji v istem prostoru je možno pregledovanje tekoče naročenih znanstvenih in strokovnih domačih in tujih revij ter dnevnega časopisja.

V čitalnici je pričakovano tiho delo. Vnos hrane in pijače ni dovoljen. Prav tako ni dovoljena glasna uporaba mobilnih telefonov.

Za uporabo čitalnice se je pri informacijskem pultu v namen statističnih obdelav pred vstopom vanje potrebno identificirati.