Osebje

Vodja knjižnice: 

mag. Zdenka Oven, tel.: +386 1 4768 416, e-naslov: zdenka.oven@fe.uni-lj.si

 

Informacijske storitve, izposoja / vračanje knjižničnega gradiva, medknjižnična izposoja:

Irma Čuk Gorečan, tel.: +386 1 4768 215, e-naslov : irma.cuk@fe.uni-lj.si

Mojca Perdih, univ. dipl. pedag., tel.: +386 1 4768 215, e-naslov: mojca.perdih@fe.uni-lj.si 
 

Vodenje osebnih bibliografij raziskovalcev in obdelava knj. gradiva:

Marjeta Rovšek, univ. dipl. slovenistka, tel.: +386 1 4768 294, e-naslov: marjeta.rovsek@fe.uni-lj.si