Univerzitetna priznanja

3. decembra 1919 je na Univerzi v Ljubljani potekalo prvo predavanje v slovenskem jeziku, zato ta dan štejemo za rojstni dan najstarejše in največje Univerze v Sloveniji, ki danes uživa ugled tudi v svetovnem merilu.

Na Univerzi v Ljubljani vsako leto prvi teden v decembru z največjim spoštovanjem predstavijo najodličnejše raziskovalne dosežke, podeljujejo častne nazive, plakete, nagrade in priznanja tistim, s pomočjo katerih je Univerza v Ljubljani iz leta v leto boljša univerza.

 

Prejemniki univerzitetnih nagrad in priznanj za leto 2019/2020 prihajajo tudi iz vrst zaposlenih in študentov na Fakulteti za elektrotehniko.

 

prof. dr. Andrej KosZlato plaketo Univerze v Ljubljani, ki jo podeljujejo za izjemne zasluge pri razvijanju znanstvenega, pedagoškega ali umetniškega ustvarjanja ter za krepitev ugleda Univerze v Ljubljani, je letos med drugimi prejel tudi prof. dr. Andrej Kos, predstojnik Laboratorija za telekomunikacije ter cenjen pedagog in mentor. Kot vabljeni profesor je predaval na več uglednih tujih univerzah. Njegovo znanstveno raziskovanje je usmerjeno na kibernetske infrastrukture in aplikacije, ki zajemajo tudi omrežja 5G in 6G. Poleg projektov EU in Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije dosega odlične rezultate v številnih projektih z industrijo ter sodeluje v komisijah in odborih na fakulteti in univerzi ter v mednarodnih strokovnih združenjih.

as. dr. Matevž Bošnak

Svečano listino za mlade visokošolske učiteljice in učitelje ter visokošolske sodelavke in sodelavce za izjemne pedagoške, raziskovalne in umetniške dosežke z UL FE letos prejme as. dr. Matevž Bošnak, ki  pri svojem raziskovalnem delu kaže visoko mero iznajdljivosti, delavnosti in sposobnosti za reševanje kompleksnih problemov, zaradi česar velja za vrhunskega strokovnjaka s področja avtomatike, še zlasti avtonomnih mobilnih sistemov. ARRS je njegov prispevek pri razvoju naprave za rehabilitacijo hoje uvrstila med šest najvidnejših dosežkov s področja tehnike v izboru Odlični v znanosti.

prof. dr. Borut Zupančič

 

Naziv zaslužna profesorica in zaslužni profesor podeljujejo upokojenim profesoricam in profesorjem Univerze v Ljubljani za prepoznaven prispevek pri delovanju, ugledu in razvoju Univerze v Ljubljani. Naziv je z UL FE letos prejel prof. dr. Borut Zupančič, ki je svoje delo na Univerzi v Ljubljani začel leta 1977 in na njej deloval do upokojitve. Glavni poudarki njegovega raziskovanja so s področja modeliranja, simulacije in vodenja, za svoje raziskovalno delo je prejel tudi več državnih nagrad. Celovitost in uspešnost pedagoškega dela se izkazujeta skozi kakovost njegovih predavanj, podprtih s kar 14 učbeniki in drugim učnim gradivom, ter v kar 77 mentorstvih in somentorstvih. V soavtorstvu je objavil znanstveno monografijo, izdano pri mednarodni založbi Prentice Hall.

 

Svečano listino za študentke in študente za najboljše študijske dosežke podeljujejo študentkam in študentom Univerze v Ljubljani, ki dosegajo najvidnejše študijske uspehe. Med njimi sta letos Anja Šurina ter Matej Tomc z UL FE. Anja Šurina ima skupno povprečno oceno treh letnikov univerzitetnega študija Elektrotehnika 9,77. Poleg študija se vključuje tudi v raziskovalno dejavnost fakultete in je trenutna predsednica Študentskega sveta Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani. V prostem času trenira jazz balet in potuje. 
Matej Tomc je univerzitetni študijski program Elektrotehnika zaključil s povprečno oceno izpitov 9,82. Študij je nadaljeval na magistrskem študiju Elektrotehnika, smer Robotika s povprečno oceno izpitov 10. Na URI Soča se ukvarja z razvojem naprav za pomoč pri rehabilitaciji pacientov, ki okrevajo po možganski kapi.

Multimedijski reportažni avto

Priznanje za posebne dosežke študentk in študentov podeljujejo študentkam in študentom Univerze v Ljubljani za dosežke in udejstvovanje na področju obštudijskih dejavnosti. Priznanje so letos podelili študentski ekipi Multimedije na UL FE, ki so sestavljajo Žana Juvan, Maša Egart, Ana Berkopec, Anže Zadravec, Tim Jeršič, Andrej Kokalj in Yari Stepanov. Študentska ekipa Multimedije od leta 2016 aktivno sodeluje pri promociji Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani na področju multimedije z aktivnim sodelovanjem pri pripravah in izvedbah dogodkov, snemanjih številnih fakultetnih dogodkov, izdelavah promocijskih videoposnetkov, izvajanjem prenosov dogodkov in zagotavljanjem multimedijske podpore.

Petra Koželj, vodja raziskovalnega rektorja UL FE

Priznanje podeljujemo strokovnim sodelavkam in sodelavcem Univerze v Ljubljani za pomemben prispevek k izboljšanju delovnih procesov in pozitivni klimi na članicah in rektoratu je z UL FE letos prejela Petra Koželj, ki od leta 2013 uspešno in učinkovito vodi delo v raziskovalnem sektorju Fakultete za elektrotehniko. Pod njenim vodstvom raziskovalni sektor zagotavlja odlično podporo raziskovalcem pri vodenju projektov. Njena motiviranost, natančnost in požrtvovalnost nedvomno prispevajo k boljšemu delovanju fakultete.

 

 

 

 

 

 

 

 

Prejemniki nagrad za leto 2018/19

Svečana listina za študente za najboljše študijske dosežke: Špela Tomšič in Klemen Pevec

Univerzitetna Prešernova nagrada 2019 Andrej Lavrič

Svečana listina mladim visokošolskim učiteljem: doc. dr. Nik Stopar

Priznanje UL strokovnim delavcem: mag. Zdenka Oven

 

Prejemniki nagrad za leto 2017/18

Častni doktor Univerze v Ljubljani: dr. Lluis M. Mir

Zlata plaketa Univerze v Ljubljani: prof. dr. Rafael Mihalič

Svečana listina mladim visokošolskim učiteljem: as. dr. Sebastjan Šlajpah

Priznanje UL strokovnim delavcem: ga. Marjanca Rebernik

Svečana listina za študente za najboljše študijske dosežke: Gašper Podobnik, Rok Šikonja

Priznanje za posebne dosežke študentov: Društvo študentov elektrotehnike in računalništva EESTEC

 

Prejemniki nagrad za leto 2016/17

Zlata plaketa Univerze v Ljubljani: prof. dr. Marko Topič

Plaketa Pro universitate labacensi: akademik, zaslužni prof. dr. Alojz Kralj

Univerzitetna Prešernova nagrada: Helena Cindrič za zaključno delo Numerična študija izvedljivosti elektrokemoterapije tumorjev v hrbtenici pri transpedikularnem pristopu (mentor prof. dr. Damijan Miklavčič, somentor doc. dr. Bor Kos)

Svečana listina za študente za najboljše študijske dosežke: Uroš Hudomalj

Rektorjevo priznanje študentom za posebne dosežke in udejstvovanje na področju obštudijskih dejavnosti: Študentska organizacija Fakultete za elektrotehniko (ŠOFE)

Priznanje strokovnemu sodelavcu: Tomaž Plestenjak

 

Prejemniki nagrad za leto 2015/16

Zlata plaketa Univerze v Ljubljani: prof. dr. Igor Škrjanc

Svečana listina mladim visokošolskim učiteljem in visokošolskim sodelavcem: doc. dr. Matej Kranjc, doc. dr. Benjamin Lipovšek, doc. dr. Grega Jakus

Univerzitetna Prešernova nagrada: Gregor Černe za zaključno delo Kratkoročno napovedovanje porabe električne energije z uporabo mehkih Takagi-Sugeno modelov (mentor: prof. dr. Igor Škrjanc)

Svečana listina za študente za najboljše študijske dosežke: Timotej Gruden, Aljaž Blatnik

Rektorjevo priznanje študentom za posebne dosežke in udejstvovanje na področju obštudijskih dejavnosti: Združenje študentov elektrotehnike in računalništva (FE in FRI) EESTEC

 

Prejemniki nagrad za leto 2014/15

Častni senator Univerze v Ljubljani: dr. Justin Teissie

Zaslužni profesor Univerze v Ljubljani: prof. dr. Drago Matko

Zaslužni profesor Univerze v Ljubljani: prof. dr. Tomaž Slivnik

Zlata plaketa Univerze v Ljubljani: prof. dr. Marko Munih

Svečana listina mladim visokošolskim učiteljem in visokošolskim sodelavcem: doc. dr. Vitomir Štruc

Univerzitetna Prešernova nagrada: Ian Aleksander Mihailović za diplomsko delo Izdelava in karakterizacija memristorjev MoOx in spominskih elementov TaS2 (mentor: prof. dr. Franc Smole)

Svečana listina za študente za najboljše študijske dosežke: Teodora Dimitrovska, Mitja Breznik, Matej Čadež

Priznanje študentom za posebne dosežke in udejstvovanje na področju obštudijskih dejavnosti: Dnevi Industrijske Robotike, DIR 2015

 

Prejemniki nagrad za leto 2013/14

Zaslužni profesor Univerze v Ljubljani: akad. prof. dr. TADEJ BAJD

Zlata plaketa Univerze v Ljubljani: prof. dr. DAMIJAN MIKLAVČIČ

Univerzitetna Prešernova nagrada: Janja Dermol za raziskovalno delo Matematično modeliranje permeabilizacije celične membrane in preživetja celic (mentor: prof. dr. Damijan Miklavčič)

Plaketa ''Pro universitate labacensi'': družba TELEKOM d.d.

Svečana listina mladim visokošolskim sodelavcem Univerze v Ljubljani: doc. dr. VITO LOGAR

Svečana listina študentom: Dora Domanjko, Jure Sokolič, Marko Jošt, Katja Pretnar

Rektorjeva nagrada za naj inovacijo: projekt Enolyse (Jaka Ogorevc, Martin Blazinšek, Primož Zajec)

 

Prejemniki nagrad za leto 2012/13

Zlata plaketa Univerze v Ljubljani: prof. dr. DRAGO MATKO

Svečana listina mladim visokošolski učiteljem Univerze v Ljubljani: doc. ddr. MELITA HAJDINJAK

Rektorjeva nagrada za naj inovacijo: projekt ECTplan (ekipa LBK: prof. dr. Damijan Miklavčič, as. dr. Bor Kos, as. dr. Denis Pavliha, dr. Anže Županič (pridruženi član LBK), Marija Marčan,prof. dr. Gregor Serša (partner z OI Lj))

Rektorjeva nagrada za naj inovacijo: 2. Mesto projekt Bimeo (dr. Aleš Hribar, izr. prof. dr. Matjaž Mihelj, prof. dr. Marko Munih, Tadej Beravs, dr. Matic Trlep)