Zahteva H2020 po objavi člankov v odprto-dostopnem repozitoriju

Datum objave: 04.04.2018

Spoštovani ,

Kot LEAR (Legal Entity Appointed Representative) za Univerzo v Ljubljani bi vas želela opozoriti na vašo obveznost, da je potrebno v skladu z 29.2. členom pogodbe z Evropsko komisijo Grant Agreement vse recenzirane članke, ki izhajajo iz rezultatov raziskovalnega dela na projektu, objaviti v odprto-dostopnem repozitoriju. V primeru kršenja te določbe lahko Evropska komisija v skladu s 43. členom GA zmanjša financiranje projekta.  To določilo se lahko izpolni tudi z oddajo člankov v Repozitorij UL.

Če potrebujete dodatne informacije, kako to določilo izpolniti, se obrnite na knjižnico članice ali pa na dr. Mojco Kotar (Mojca.Kotar@uni-lj.si).

Na spletni strani UL   http://www.uni-lj.si/raziskovalno_in_razvojno_delo/odprta_znanost/ so objavljena pojasnila in odgovori na najpogostejša vprašanja v zvezi z objavljanjem člankov v odprto-dostopnem repozitoriju.

 

Lep pozdrav,

 

Staška Mrak Jamnik

 

Univerza v Ljubljani

Mag. Staška Mrak-Jamnik, undefined
Pomočnik glavnega tajnika univerze VII/2, Vodja univerzitetne službe za raziskovalno dejavnost / Assistant Secretary General, Head of the University Office for Research, LEAR

Univerzitetna služba za raziskovalno dejavnost / University Office for Research

Univerza v Ljubljani / University of Ljubljana

Kongresni trg 12, SI-1000 Ljubljana, Slovenija / Slovenia
T.: +386 1 2418 532, M.:
Staska.Mrak-Jamnik@uni-lj.si, www.uni-lj.si