Povabilo k sodelovanju Center Noordung

Datum objave: 07.06.2018

Spoštovani!

Verjetno večina med vami že pozna Center Noordung v Vitanju, katerega glavni namen je približevanje vesolja širši javnosti s prepletanjem kulturnih in tehnoloških vidikov. V sklopu novih usmeritev postaja promocija vesoljskih tehnologij in visokotehnoloških razvojnih dosežkov splošni javnosti, kakor tudi potencialnim uporabnikom in vlagateljem, eno izmed najpomembnejših področij delovanja.
 
Večina javnih nacionalnih in Evropskih razpisov zahteva intenzivno izvajanje aktivnosti diseminacije in razširjanja rezultatov, s ciljem povečanja družbenih učinkov ter možnosti komercializacije le teh.
 
Center Noordung lahko kot neodvisna inštitucija z mrežo najpomembnejših inštitucij na področju vesoljskih tehnologij prispeva pri izvedbi promocijskih aktivnosti in pripomore k uspehu projekta. Prav tako pa lahko pomagajo pri pripravi projektnega predloga in iskanju primernih konzorcijskih partnerjev.
 
V kolikor bi vas zanimalo sodelovanje, jih lahko kontaktirate preko elektronske pošte dominik.kobold@noordungcenter.si in se dogovorite o podrobnostih.

Lep pozdrav

 

Mirjam Zdovc
Podsekretarka / Undersecretary
 
 

REPUBLIKA SLOVENIJA / REPUBLIC OF SLOVENIA
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO/ MINISTRY OF ECONOMIC DEVELOPMENT AND TECHNOLOGY
 
Služba za sodelovanje z Evropsko vesoljsko agencijo (ESA) /Office for European Space Agency (ESA)
 
Kotnikova 5, SI – 1000 Ljubljana, Slovenija
T: +386 (0)1 400 35 14, F: 0386 (0)1 400 36 11
mirjam.zdovc@gov.si
http://www.mgrt.gov.si/