VI. Katedra za mehatroniko

Mehatronika je multidisciplinarno tehnično področje, ki združuje izvršne mehanske elemente z elektroniko in računalniškim vodenjem. Katedra za mehatroniko pokriva naslednja znanstvena, raziskovalna in didaktična področja mehatronike:
· regulacijsko tehniko,
· električne stroje,
· elektromotorske pogone,
· dajalnike in aktuatorje,
· industrijsko in močnostno elektroniko,
· mikroprocesorsko tehniko,
· programirljiva krmilja,
· mehaniko in materiale,
· gorivne celice.

Predmeti iz področja delovanja katedre so vključeni v stari univerzitetni študijski program ter prenovljeni (bolonjski) program obeh stopenj. Enako velja za visokošolski strokovni študij po starem in novem programu.

Katedra stremi k intenzivnemu uvajanju naštetih znanj v proizvodno prakso in vseskozi tesno sodeluje v konkretnih industrijskih projektih.

 

Laboratorij za električne stroje
Laboratorij za elektromotorske pogone
Laboratorij za regulacijsko tehniko in močnostno elektroniko