Laboratorij za bioelektromagnetiko

LBM je nastal z združitvijo Laboratorija za numerično intenzivne metode v elektrotehniki (LANE) in Laboratorija za biomedicinske oslikave in biomehaniko mišic, katerih ustanovitelj je prof. dr. Vojko Valenčič. V preteklosti se je laboratorij večinoma ukvarjal z raziskovanjem odzivov mišic na električne dražljaje, v zadnjem času pa se predvsem posveča raziskavam vplivov električnih in magnetnih polj na biološke sisteme. Raziskuje (bio)impedančne metode in njihovo uporabo v biomedicinskih in drugih aplikacijah (mišične bolezni, v stomatologiji, sušenje lesa, električne lastnosti suspenzij, ipd). V LBM načrtujemo mikrostrukture za raziskave delovanja električnega polja na (sub)mikronske delce in biološke celice. Raziskujemo vpliv dielektroforezne sile na električno nevtralne delce in možnost uporabe te sile za manipulacijo in detekcijo mikronskih in submikronskih delcev. Rdeča nit delovanja LBM je uporaba simulacijskih orodij za numeričen izračun električnega in magnetnega polja, tako za industrijske aplikacije, bazične raziskave, kot tudi v pedagoške namene. Poleg sodelovanja z industrijo nas v LBM zanima lasten razvoj in raziskave biomedicinskih in drugih naprav in postopkov. Predstojnik laboratorija je prof. dr. Dejan Križaj.

spletna stran:

http://lbm.fe.uni-lj.si/

člani: