Laboratorij za razsvetljavo in fotometrijo

Laboratorij za razsvetljavo in fotometrijo je eden najstarejših slovenskih merilnih laboratorijev. Ustanovljen je bil leta 1921 kot del Elektrotehniškega oddelka takratne Tehniške fakultete.

V laboratoriju poteka raziskovalno, pedagoško in strokovno delo na dveh tesno povezanih področjih. Prvo področje je področje razsvetljave. Ukvarjamo se z raziskavami svetlobnih virov in svetilk ter njihove uporabe. V zadnjih letih je predvsem aktualen razvoj energetsko varčnih svetilk s svetlečimi diodami (LED) in drugimi sodobnimi svetlobnimi viri ter uporaba naravne svetlobe za notranjo osvetlitev prostorov. Poleg tega projektiramo razsvetljavo ter opravljamo izračune osvetljenosti in svetlosti v notranjih in zunanjih prostorih. Smo tudi svetovalci praktično vseh večjih slovenskih podjetij, ki se ukvarjajo z razsvetljavo.

Drugo področje dela je fotometrija – merjenje svetlobe kot jo zaznajo človeške oči. V laboratoriju izvajamo praktično vse fotometrične meritve: integracijsko merjenje svetlobnega toka, usmerjeno in goniofotometrično merjenje svetilnosti, merjenje osvetljenosti in svetlosti z prenosnimi inštrumenti in s spektroradiometri. Ti omogočajo tudi meritve spektralne vsebine svetlobe, barve svetlobe in indeksa barvnega videza. V laboratoriju izvajamo tudi kalibracije merilnikov svetlosti in osvetljenosti in razvijamo fotometrično merilno opremo za lastne potrebe in za naročnike.

Študenti lahko v laboratoriju poslušajo predavanja in opravljajo vaje pri različnih dodiplomskih in podiplomskih predmetih s področja razsvetljave in svetlobne tehnike. Seveda lahko tudi izdelajo diplomsko ali seminarsko nalogo s tega področja. Vabljeni pa so tudi, da se nam pridružijo raziskovalnem in projektnem delu.

spletna stran:

http://lrf.fe.uni-lj.si/

člani:

prof. dr. Grega Bizjak univ. dipl. inž. el., soba AR202-KAB , tel.: 8446
Miha Juvan inž. mep., soba AN112D, tel.: 8872
doc. dr. Matej Bernard Kobav univ. dipl. inž. el., soba AZ103, tel.: 8759
Matej Pekolj mag. inž. el.
as. Lanlan Wei mag. inž. arh. urb., soba AZ103, tel.: 8759