Laboratorij za računalniške metode v elektroniki

Predstojnik: prof. dr. Tadej Tuma
Skrbnik: doc.dr. Janez Puhan

Raziskovalni del laboratorija se nahaja v tretjem nadstropju novega prizidka v prostoru B315B-LRME:

Laboratorij za računalniške metode v elektroniki

Pedagoška dejavnost pa se odvija v četrtem nadstropju novega prizidka v prostoru B413-LRNV:

Laboratorij za računalniške metode v elektroniki