Laboratorij za računalniške metode v elektroniki

Laboratorij razvija numerične metode, ki se uporabljajo pri simulaciji sodobnih analognih integriranih vezijh.

Za svoje delo potrebuje med drugim lastno orodje za analizo vezij, ki ga razvija in vzdržuje pod imenom SPICE OPUS. Slednje je v brezplačni inačici na voljo v svetovnem spletu in beleži preko 20000 registriranih uporabnikov. Glavni cilj laboratorija je razvoj nadgradnje, ki omogoča robustno parametersko optimizacijo analognih vezij.

Spice OPUS
 

Eden zadnjih produktov našega laboratorija je programska knjižnica PyOPUS, ki je namenjena optimizaciji poljubnih simuliranih sistemov, predvsem optimizaciji električnih vezij. Knjižnica nudi več optimizacijskih algoritmov (Koordinirano iskanje, Hooke-Jeeves metodo, Nelder-Mead Simpleks, Successive Approximation Simplex, PSADE, MADS, ...). V knjižnico je integriranih veliko optimizacijskih testnih funkcij, ki se jih lahko uporablja za razvoj optimizacijskih algoritmov. V knjižnico je vključen modul za simuliranje vezij ali drugih sistemov, orodja za izris grafov. Ena največjih prednosti knjižnice so moduli za paralelizacijo izračunov na več procesorskih jedrih.
 

screenshot