Laboratorij za mikrosenzorske strukture in elektroniko

Laboratorij za mikrosenzoske structure in elektroniko - LMSE pokriva raziskave in razvoj polprevodniških struktur, (pametnih) senzorjev, aktuatorjev, mikro-elektro-mehanskih sistemov (MEMS) in njihove elektronike, od teoretičnih analiz do razvoja testnih struktur in elementov, njihove karakterizacije ter optimizacije.

Tipični LMSE izdelki bazirajo na mikroobdelavi silicija in sorodnih materialov ter zajemajo fotosenzorje, senzorje tlaka, temperaturne senzorje, senzorje radiacije, 3D MEMS structure, mikroreaktorje, mikrofluidne strukture ipd.

V LMSE poteka tudi živahno sodelovanje s študenti in mladimi raziskovalci, ki jih zanimajo omenjena raziskovalna področja.

 

PIEZOELEKTRIČNE ELASTOMERNE MIKROČRPALKE

Mikročrpalke so osnovni gradniki mikrofluidnih sistemov. Zaradi majhnosti, energetske varčnosti, nizke cene, visoke zmogljivosti in zanesljivosti se nezadržno širijo na pomembna področja človekovega delovanja (mazalnih sistemi, hladilni sistemi, energetika, biomedicina, kemijsko inženirstvo, farmacija).


V LMSE smo razvili nove tipe mikročrpalk s pripadajočimi krmilnimi moduli, katerih prednost je v večji funkcionalnosti, nižji ceni izdelave ter večji zmogljivosti in zanesljivosti od konkurenčnih. Mikročrpalke nadgrajujemo z napredno integracijo drugih fluidnih, senzorskih in grelnih mikroelementov za potrebe namenskih aplikacij.

 

 mikrocrpalka1 mikrocrpalka2

spletna stran:

http://lmse.fe.uni-lj.si/

člani:

mag. Uroš Aljančič univ. dipl. inž. el., soba BN215A/1-LMSE , tel.: 8303
prof. dr. Slavko Amon univ. dipl. fiz., soba BN402-KAB , tel.: 8352
Matjaž Cvar inž. kem., soba BN215A/1-LMSE , tel.: 8303
izr. prof. dr. Matej Možek univ. dipl. inž. el., soba BN109-KAB, BN406-KAB, tel.: 8381
as. dr. Borut Pečar univ. dipl. inž. el., soba BN215A/1-LMSE, tel.: 8303
znan. svet. dr. Drago Resnik univ. dipl. inž. el., soba BN215A/1-LMSE , tel.: 8303
znan. svet. dr. Danilo Vrtačnik univ. dipl. inž. el., soba BN215A/1-LMSE , tel.: 8303