Laboratorij za fotovoltaiko in optoelektroniko

Člani Laboratorija za fotovoltaiko in optoelektroniko (LPVO) raziskovalno in razvojno delujejo na področjih fotovoltaike, optoelektronike in elektronike. Na področju fotovoltaike raziskujejo in razvijajo različne tipe sončnih celic, fotonapetostnih modulov, regulatorjev in sistemov s poudarkom na novih tehnoloških rešitvah. Zanimajo jih mejne zmožnosti sončnih celic, fotonapetostnih modulov in celotnih sistemov. Tehnološko sodobno opremljen laboratorij utira pot razvoju najperspektivnejših fotovoltaičnih tehnologij in nadgrajuje mednarodno uveljavljena simulacijska orodja za optično in električno analizo poljubnih polprevodniških struktur, sončnih celic, modulov in celotnih sončnih elektrarn. Vrhunska merilna oprema omogoča izvajanje električne, optične in optoelektronske karakterizacije, ki vključuje tudi preskušanje na prostem. Raziskave na področju optoelektronike usmerjajo na tankoplastne fotodetektorje za zaznavanje barv in UV svetlobe ter biomolekul. Na področju elektronike intenzivno raziskujejo samostojne senzorje pozicije, ki vključujejo pospeškomere, žiroskope, magnetne kompase in GPS module, ter razvijajo naročniške vgrajene elektronske sisteme.

Člani LPVO so močno vpeti v domače in mednarodne raziskovalne projekte, aktivno pa sodelujejo tudi z domačimi in tujimi podjetji. Sodelujejo z uglednimi raziskovalnimi ustanovami v tujini. V zadnjih desetih letih so sodelovali v sedmih evropskih projektih, enega izmed njih so koordinirali. Rezultate raziskav redno objavljajo v priznanih specializiranih revijah in jih redno predstavljajo na mednarodnih konferencah.
V petletnem obdobju 2012-2016 je v LPVO diplomiralo 100 diplomantov, 3 specializanti, 5 magistrov znanosti in 9 doktorjev znanosti. Laboratorij je odprt za vse študente, ki želijo svoja znanja nadgraditi ali praktično realizirati svoje ideje. Študenti se lahko na osnovi podpisanih medlaboratorijskih sporazumov o sodelovanju na področju fotovoltaike in optoelektronike dodatno izobražujejo v okviru krajših ali daljših izmenjav na Tehnični univerzi v Delftu na Nizozemskem, na Univerzi Louhgborough v Angliji ali na Koloradski državni univerzi v ZDA.

spletna stran:

http://lpvo.fe.uni-lj.si/

člani:

as. - raz. Žan Ajdič mag. inž. el.
znan. sod. dr. Matevž Bokalič univ. dipl. inž. el., soba BN315-LPVO2, tel.: 8276
znan. sod. dr. Kristijan Brecl univ. dipl. inž. el., soba BN315-LPVO2 , tel.: 8848
as. dr. Andraž Debevc mag. inž. el., soba BN315, tel.: 8276
as. - raz. Merisha Fernando
as. dr. Boštjan Glažar univ. dipl. inž. el., soba BN312-KA, tel.: 8953
Matej Guštin univ. dipl. ekon.
izr. prof. dr. Marko Jankovec univ. dipl. inž. el., soba BN308, tel.: 8931
doc. dr. Marko Jošt univ. dipl. inž. el., tel.: 8846
as. Miha Kikelj mag. inž. el.
znan. sod. dr. Milan Kovačič univ. dipl. inž. el., soba BN315, tel.: 8723
prof. dr. Janez Krč univ. dipl. inž. el., soba BN307-KAB , tel.: 8843
izr. prof. dr. Benjamin Lipovšek univ. dipl. inž. el., soba BN311-KAB, tel.: 8845
as. Miloš Ljubotina mag. inž. el.
as. dr. Gašper Matič univ. dipl. inž. el., soba BN311-KAB, tel.: 8321
Fatmir Mehić dipl. inž. el. (VS)
as. Žiga Miklič mag. inž. el.
doc. dr. Matija Pirc univ. dipl. inž. el., soba BN311-KAB , tel.: 8407
as. - raz. Jure Pušnjak mag. inž. el.
zaslužni prof. dr. Franc Smole univ. dipl. inž. el., soba BN308-KAB , tel.: 8330
Matjaž Tome dipl. inž. el. (VS), soba BN315, tel.: 8936
as. Špela Tomšič , soba BN315, tel.: 8276
prof. dr. Marko Topič univ. dipl. inž. el., soba BN302, tel.: 8470
as. Darjo Uršič mag. inž. el., tel.: 8848