Laboratorij za električne stroje

Laboratorij za električne stroje se ukvarja z raziskavami na področju električnih strojev, kot so transformatorji in dušilke ter različni tipi rotacijskih in linearnih motorjev, generatorjev in aktuatorjev. Teoretične raziskave vključujejo izdelavo matematičnih modelov klasičnih in posebnih električnih strojev, študije ustaljenih stanj in prehodnih pojavov ter razvoj in uporabo različnih numeričnih metod pri optimizaciji magnetnih in električnih razmer v teh strojih (metode končnih elementov, končnih diferenc, ploskovnih tokov, nadomestnih tokov). Delo Laboratorija pokriva tudi razvoj merilnih metod in postopkov za preizkušanje električnih strojev ter izvajanje meritev s pomočjo sodobne merilne opreme.
Na področju posebnih električnih strojev skušamo najti rešitve primere kjer klasične izvedbe strojev ne izpolnjujejo visokih zahtev posameznih aplikacij. Naše delo tako pokriva razvoj, optimizacijo in preizkušanje motorjev za visoke hitrosti in velike navore, izredno hitre linearne aktuatorje, posebne dušilke, idr. Znanje in zmogljiva računalniška programska oprema za modeliranje in simulacije nam omogočajo hitro in zanesljivo analizo skoraj vsakršne elektromagnetne naprave.
Trenutne aktivnosti so usmerjene predvsem v raziskave na področju energetskih transformatorjev in dušilk, pri čemer skušamo poiskati termične modele teh naprav, ki bi bolje od dosedanjih opisovali toplotne razmere v različnih obratovalnih stanjih teh naprav.
Možnost za aktivno vključitev v raziskovalno delo laboratorija imajo vsi študentje visokega strokovnega in univerzitetnega študija. Največkrat je ta v obliki seminarskih nalog in diplom, dobrodošli pa so vsi študentje, ki med študijem želijo razširiti svoje teoretično in praktično znanje s sodelovanjem pri tekočih raziskovalnih projektih. Poleg tega lahko študentje po dogovoru uporabljajo laboratorij in večino opreme tudi za lastno raziskovalno in praktično delo ali dodatno izobraževanje.

spletna stran:

http://les.fe.uni-lj.si

člani:

Alen Alić mag. inž. el.
viš. pred. dr. Maks Berlec univ. dipl. inž. el., soba DN107-KAB, tel.: 8863
doc. dr. Selma Čorović univ. dipl. inž. el., tel.: 8945
Stefan Lutovski , soba DZ104, tel.: 8945
višji pred. mag. Danilo Makuc univ. dipl. inž. el., soba DN107-KAB , tel.: 8864
as. - raz. Roman Manko , soba DZ103, tel.: 8945
prof. dr. Damijan Miljavec univ. dipl. inž. el., soba DN111-KAB , tel.: 8945
Urban Rupnik mag. inž. el., soba DZ103, tel.: 8946
dr. Mario Vukotić univ. dipl. inž. el.