Laboratorij za metrologijo in kakovost

Osnovne raziskovalne aktivnosti se v Laboratoriju za metrologijo in kakovost (LMK) in Laboratoriju za električna merjenja (LELM) primarno nanašajo na razvoj novih merilnih in testnih (M&T) metod na področju temperaturnih in električnih meritev, električne varnosti ter na analizo merilne negotovosti. Vse aktivnosti so del skupnih projektov s priznanimi nacionalnimi merilnimi instituti, kot so npr. The Netherlands Measurement Institute, NMi, Delft, Nizozemska, Physicalisch Technische Bundesanstalt,PTB, Berlin, Nemčija, National Institute of Standards and Metrology, NIST, Gaithersburg, ZDA, in ostalimi.
Razvoj na področju M&T in razvoj na področju industrije sta osredotočena na razvoj novih M&T procedur, instrumentov in opreme. Pomemben del teh aktivnosti sta ovrednotenje in umerjanje na področju termometrije, ki vključuje kontaktna in brez kontaktna temperaturna merjena kot tudi merjenja vlage. Vse omenjene aktivnosti pokriva mednarodno priznana akreditacijska služba (Nizozemska akreditacijska služba, RvA), kar omogoča Laboratoriju za metrologijo in kakovost vlogo nosilca slovenskega nacionalnega merilnega etalona na področju termometrije.
Na področju električnih merjenj se razvijajo nove metode za analogne in digitalne pretvorbe ter nove metode glede električne varnosti. Tesno povezano z električno varnostjo je ocenjevanje skladnosti glede na evropsko nizko-napetostno direktivo.
Na vseh področjih osnovnih in praktičnih raziskav je vzpostavljeno tesno sodelovanje z industrijo v obliki skupnih raziskovalnih projektov, v obliki neposredne vpletenosti v industrijsko inženirske projekte in sodelovanja v mednarodnih projektih, kot sta npr. 5. okvirni program in EUROMET med-laboratorijske primerjave. Pomembni partnerji so poleg sodelovanja z industrijo tudi vladne institucije kot npr. Tržna inšpekcija, Slovenski meroslovni inštitut in ostali.

spletna stran:

http://www.lmk.si/

člani:

prof. dr. Dušan Agrež univ. dipl. inž. el., soba AR206-KAB, tel.: 250,220
doc. dr. Valentin Batagelj univ. dipl. inž. el., tel.: 419
izr. prof. dr. Gaber Begeš univ. dipl. inž. el., soba AN306B/1-SEM, tel.: 224
prof. dr. Jovan Bojkovski univ. dipl. inž. el., soba AR204-KAB, AN306B/1-SEM, tel.: 798
prof. dr. Janko Drnovšek univ. dipl. inž. el., soba AR205-KAB, AN306D-LMK 1, tel.: 223
izr. prof. dr. Gregor Geršak univ. dipl. inž. el., soba AR201-KAB, tel.: 245
izr. prof. dr. Domen Hudoklin univ. dipl. inž. el., soba AN306I-KLA, tel.: 775
Janez Korošin , soba AN208C-DEL, tel.: 220
izr. prof. dr. Igor Pušnik univ. dipl. inž. el., soba AN306B/1-SEM, tel.: 224
Slaven Ranogajec mag. inž. el., tel.: 224
Marjan Slabe , soba AN306C/1-DEL , tel.: 799
Rok Tavčar mag. inž. el., tel.: 419
Žan Tomazini mag. inž. el.
as. dr. Vincencij Žužek univ. dipl. inž. el., soba AN210A, tel.: 230