Laboratorij za regulacijsko tehniko in močnostno elektroniko

V sodelovanju s sodelavci Katedre za mehatroniko se pedagoško in raziskovalno ukvarjamo s sistemi močnostne elektronike, mikroprocesorsko tehniko in s programirljivimi krmilniki na področju mehatronike.


Visoko dinamiko, zanesljivost in visok energijski izkoristek mehatronskega sistema (sistem proti blokiranju koles ABS, pozicionirni elektromotorski pogoni, ....) lahko dosegamo le s sprotnim posegom vanj (regulacijo), ki pa ni učinkovit brez zadovoljivo hitre in točne meritve fizikalnih veličin in ustrezno hitrega delovanja preko njegovega izvršnega člena. Oboje je tesno povezano s sodobnimi pretvorniki električne energije in pripradajočimi regulacijskimi algoritmi, ki so v večje sisteme vpeti preko nadzornih računalniških sistemov in programirljivih krmilnikov.
LRTME-od malega k velikemu
Ker mehatronske sisteme – v njihovi manjši ali večji pojavni obliki – srečamo na vsakem koraku, je naše delovanje vidno skozi vedno aktualne raziskovalne naloge in izdelke:

 • statični močnostni pretvorniki za elektromotorske pogone, precizijski generatorji sinusne napetosti in tokov ter procesni tokovni viri za galvanotehnične procese. Eno od pomembnejših področij delovanja so omrežni aktivni filtri.
 • za regulacijo procesov naštetih aplikacij močnostne elektronike služijo razviti mikrokrmilniški sistemi. Z njimi lahko reguliramo tudi najzahtevnejše sisteme kot je npr. regulacija asinhronskega motorja brez merilnika hitrosti in zaznavanje napak med obratovanjem pretvornikov in strojev.

 • Vse našteto dopolnjujemo z obvladovanjem sodobnih industrijskih krmilnikov.

  Izvajamo številne predmete na študijski smeri Mehatronika (UN) in Energetska tehnika in avtomatizacija postrojev (ETAP – VS), kjer študenti lahko pričakujejo prijetno okolje, kakovostna predavanja ter dobro opremljene laboratorije za praktično delo in dodatno izobraževanje.

  spletna stran:

  http://lrtme.fe.uni-lj.si/

  člani:

  Aleksander Abramović , soba DZ001A/1-LRTME , tel.: 8466
  prof. dr. Vanja Ambrožič univ. dipl. inž. el., soba DN108-KAB , tel.: 8286
  Urban Bric mag. inž. str.
  Jani Čebokli univ. dipl. inž. el.
  izr. prof. dr. David Nedeljković univ. dipl. inž. el., soba DN113A/1-KAB , tel.: 8478,8466
  doc. dr. Mitja Nemec univ. dipl. inž. el., soba DZ001A/1-LRTME, DZ102-KLA, tel.: 8477
  dr. Janez Ivan Pavlič univ. dipl. inž. el.
  doc. dr. Marko Petkovšek univ. dipl. inž. el., soba DZ002F-LRTME4 , tel.: 8862,8466
  Tilen Rakušček mag. inž. el.
  as. dr. Andraž Rihar univ. dipl. inž. el., tel.: 8466
  prof. dr. Danjel Vončina univ. dipl. inž. el., soba DN109-KAB, DZ001A/1-LRTME, tel.: 8274,8466
  izr. prof. dr. Peter Zajec univ. dipl. inž. el., soba DZ001D-KLA , tel.: 8479,8466