Laboratorij za telekomunikacije

Dejavnost Laboratorija za telekomunikacije se osredotoča na področje telekomunikacijskih omrežij in storitev, interneta stvari, nadgradnje konvergenčnih fiksnih in mobilnih omrežij v smeri 5G, tehnologij block chain  in odprtih inovacij. Pri svojih aktivnosti LTFE tesno sodeluje z Laboratorijem za multimedijo (LMMFE).

Pedagoško delo

Člani laboratorija sodelujejo pri izvajanju dodiplomskega, podiplomskega in doktorskega šudija. Izvajajo predmete s področij telekomunikacijskih omrežij in storitev, protokolov, programske opreme ter upravljanja in načrtovanja sistemov.

Raziskave

Skupaj imata LTFE in LMMFE 40 raziskovalcev, od tega 14 mladih raziskovalcev in raziskovalcev z doktoratom s področja IKT, elektrotehnike, telekomunikacij, računalništva in informatike. 10+ raziskovalnih projektov na leto.

Partnerji Horizon 2020 in Interreg Europe projektov. Nosilci horizontale IoT v SRIPu Pametna mesta in skupnost ter nacionalne mreže FabLab Slovenije. Sodelujemo z največjimi slovenskimi IKT družbami v sklopu projekta EkoSmart.

Razvoj

IoT rešitve, integracija blockchain funkcij na napravah, telekomunikacijski protokoli, aplikacijski vmesniki (API), mobilne multimedijske aplikacije (AR/VR), nadgradnja konvergenčnih fiksnih in mobilnih omrežij v smeri 5G, načrtovanje uporabniške izkušnje in dostopnosti za vse. Digitalizacija drugih panog z uporabo teh IKT znanj.

Z izkušnjami in referencami vstopimo v okolje podjetja, poiščemo najbolj smiselne poti do rešitve z naborom širokega spektra interdisciplinarnih znanj. Zato skupaj z podjetji dosegamo izjemno uspešnost razvojnih projektov.

Testiranje

Razvojno in predcertifikacijsko testiranje varnosti, zmogljivosti, skladnosti in vzdržljivosti omrežnih naprav ter podatkovnih storitev. Testiranje  vzorcev opreme pred odločitvijo za nakup ali prodajo.

Razpolagamo s tremi protokolnimi analizatorji in generatorji prometa različnih proizvajalcev. Naš testni center zajema podatkovni center in omrežne naprave s protokoli, ki jih uporabljajo telekomunikacijski operaterji. Zato lahko izvedemo testne scenarije širokega spektra zahtevnosti in prispevamo k večji kakovosti končnih produktov.

spletna stran:

http://www.ltfe.org

člani:

Gregor Balkovec
as. - raz. Jay Bojič Burgos mag. inž. str.
mag. Primož Brajnik univ. dipl. inž. el., soba BN414/1-LT3 , tel.: 8100
Maša Gorenšek dipl. etn. in kult. antrop. (UN), tel.: 8800
Tjaša Jereb mag. inž. el.
as. - raz. Simon Kastelic univ. dipl. inž. el., soba BN414-LT3
prof. dr. Andrej Kos univ. dipl. inž. el., soba BN210-KAB, BN511-KAB, tel.: 8888
as. dr. Matej Kren mag. mat., soba BN414-LT3
doc. dr. Matevž Pustišek univ. dipl. inž. el., soba BN512-KAB , tel.: 8844
as. Matej Rabzelj mag. inž. el., soba LT3
doc. dr. Urban Sedlar univ. dipl. inž. el., soba BN414-LT3 , tel.: 8107
Tjaša Sobočan mag. diplomac.
Simona Stojanova mag. posl. ved
izr. prof. dr. Emilija Stojmenova Duh univ. dipl. inž. el., soba BN513A-LT1, tel.: 8145
Argene Superina univ. dipl. ped., soba BN513A-LT1, tel.: 8143
as. Leon Štefanić Južnič mag. inž. el.
viš. pred. dr. Andrej Štern univ. dipl. inž. el., soba BN513B-LT1 , tel.: 8802
mag. Jurij Verhovnik
Maj Vilfan Matošec mag. inž. el.
doc. dr. Mojca Volk univ. dipl. inž. el., soba BN414-LT3 , tel.: 8108