Laboratorij za strojno inteligenco

Na predlog in s podporo ŠK in ZRK je Senat obravnaval predlog Katedre za sisteme, avtomatiko in kibernetiko (KSAK), da se Laboratorij za umetno zaznavanje, sisteme in kibernetiko (LUKS) in Laboratorij za strojni vid (LSV) združita v  Laboratorij za strojno inteligenco — LSI (angl. Laboratory for Machine Intelligence - LMI).

člani:

Blaž Bortolato mag. fiz., soba BN204, tel.: 8839
izr. prof. dr. Simon Dobrišek univ. dipl. inž. el., soba BN204-LUKS , tel.: 8840
Benjamin Fele mag. kog. zn.
Marko Gorjanc , soba AZ301/1-LS, tel.: 8836
as. dr. Klemen Grm mag. inž. el., tel.: 8839
as. Marija Ivanovska mag. inž. el.
as. dr. Janez Križaj univ. dipl. inž. el., soba BN204, tel.: 8839
dr. Rok Mandeljc univ. dipl. inž. el., soba AZ-306, tel.: 8203
prof. dr. France Mihelič univ. dipl. mat., soba BN207-KAB, tel.: 8313,8841
as. Jon Natanael Muhovič mag. inž. rač. in inf.
izr. prof. dr. Boštjan Murovec univ. dipl. inž. el., soba AZ308-KLA, tel.: 8265
Tim Oblak mag. inž. rač. in inf.
as. Martin Pernuš mag. inž. el.
doc. dr. Janez Perš univ. dipl. inž. el., soba AZ305-KLA , tel.: 8876
as. Peter Rot mag. inž. rač. in inf., tel.: 8839
as. - raz. Jaka Šircelj mag. inž. rač. in inf., soba BN204, tel.: 8839
izr. prof. dr. Vitomir Štruc univ. dipl. inž. el., soba BN204-LUKS, tel.: 8839