Laboratorij za mikroelektroniko

Laboratorij je aktiven na področjih raziskav, razvoja in izobraževanja v mikroelektroniki in mikrosistemih.

Vsebina raziskav:

  • Razvoj procesnih modulov za tehnologijo CMOS (BiCMOS)
  • Vezja po naročilu za elektronsko industrijo
  • Raziskave in analiza kompleksnih mikrosistemov
  • Raziskave in razvoj novih načrtovalskih metodoligij in načrtovalskih orodij za kompleksne analogno digitalne signale

člani:

Ivica Bertocchi , soba BN417B-PLAB , tel.: 8335,8490
Bruno Cacovich , soba BN007E/1-DEL , tel.: 8474,8368
Miha Cacovich univ. dipl. mikr., soba BNK39, tel.: 8356
Boštjan Fink , soba BN416A/1-LMFE, tel.: 8726
as. - raz. dr. Miha Gradišek mag. inž. el., soba BN416B-LMFE , tel.: 8317
Jan Kavčič dipl. inž. el. (VS), soba BNK28, tel.: 8300
Ratimir Kuzma Cigoj univ. dipl. inž. kem. tehnol., soba BNK38/1-KLA, tel.: 8475,8473
Franci Novak , soba BN007E/1-DEL , tel.: 8368,8473
izr. prof. dr. Anton Pleteršek univ. dipl. inž. el., soba BN411-KAB, BN416B-LMFE, tel.: 8337
prof. dr. Drago Strle univ. dipl. inž. el., soba BN410-KAB , tel.: 8847
as. Žiga Šmelcer mag. inž. el., soba BN416B-LMFE, tel.: 8317
dr. Andrej Švigelj univ. dipl. inž. el., soba BNK29, tel.: 8301
prof. dr. Janez Trontelj univ. dipl. inž. el., soba BN408-KAB , tel.: 8333
znan. sod. dr. Janez ml. Trontelj univ. dipl. inž. rač. in inf., soba BN007D-MER , tel.: 8471
as. Ajda Tuševski mag. inž. el., soba BN416A/1, tel.: 8726