Oprema

arrs logotipRaziskovalna oprema je (so)financirana s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.

 

 

 

Odgovorna oseba Polni naziv opreme predstavitev opreme Cena na uro (EUR - DDV ni vključen)
Damijan Miklavčič Sistem za merjenje in analizo sprememb pasivnih električnih lastnosti bioloških tkiv in celic v suspenziji v časovnem in frekvenčnem prostoru vsled elektroporacije celične membrane http://lbk.fe.uni-lj.si/index_si.html 89,75
Janko Drnovšek Realizacija temperaturne fiksne točke bakra http://www.lmk.si/raziskave/merilna-oprema-laboratorija/ 85,89
Boštjan Batagelj Optični spektralni analizator http://lso.fe.uni-lj.si/oprema.php?page=oprema/oprema_AndoAQ6317B.html 87,9
Janko Drnovšek Naprava za realizacijo temperaturne fiksne točke bakra http://www.lmk.si/raziskave/merilna-oprema-laboratorija/ 88,1
Janko Drnovšek Rosiščni senzor http://www.lmk.si/raziskave/merilna-oprema-laboratorija/ 85,52
Damijan Miklavčič Sistem za ultra hitro fluorescenčno mikroskopijo in spektroskopijo http://lbk.fe.uni-lj.si/index_si.htm 89,82
Marko Topič Merilnik UV/VIS/NIR transmisije in refleksije  http://lpvo.fe.uni-lj.si/ 89,52
Janko Drnovšek Precizijski uporoni izmenični mostilček http://www.lmk.si/raziskave/merilna-oprema-laboratorija/ 88,9
Gorazd Karer Eksperimentalno okolje za študij naprednih metod vodenja http://msc.fe.uni-lj.si 88,25
Marko Munih Haptični robot z razvojno programsko opremo 1. Cilindični haptični robot FCS HapticMaster s krmilnikom, merilnim zapestjem in programsko opremo 2. Merilne kartice MeasurementComputing: PCI-DAS1602/16 AI/O, PCI-DDA08/16 AO, 2 X PCI-QUAD04 3. 2X PC http://www.robolab.si/research/infrastructure/haptic-robotics/hapticmaster/ 87,61
Danilo Vrtačnik Sistem za pridobivanje ultra čiste vode http://lmse.fe.uni-lj.si 87,42
Marko Munih Industrijski robotski sistem s simulacijsko in razvojno programsko opremo 1. Antropomorfni robot ABB IRB 140 s krmilnikom S4Cplus in učno enoto 2. Razvojna programska oprema 3. Vhodno/izhodni vmesniški enoti DSQC 355 in DSQC 354 4. http://www.robolab.si/research/infrastructure/industrial-robotics/abb-irb-1600/ 86,93
Marko Munih Optični merilni sistem za brezkontaktno merjenje kinematičnih parametrov gibanja, Optotrak http://www.robolab.si/research/infrastructure/other-equipment/optotrak-certus/ 93,57
Franjo Pernuš Sistem z NIR spektralno kamero http://lit.fe.uni-lj.si/equipment.php?lang=slo 87,36
Janko Drnovšek Sistem za realizacijo nove mednarodne temperaturne lestvice http://www.lmk.si/raziskave/merilna-oprema-laboratorija/ 88,82
Danilo Vrtačnik Elipsometrični merilnik tankih plasti http://lmse.fe.uni-lj.si 89,18
Damijan Miklavčič Sistem za merjenje nanosekundnih visokonapetostnih električnih pulzov http://lbk.fe.uni-lj.si/index_si.html 88,82
Gregor Klančar Raziskovalno okolje za študij naprednih metod v mobilni robotiki http://msc.fe.uni-lj.si/Hardware.asp 88,76
Marko Topič Merilnik učinkovitosti pretvorbe sončnih celic s sončnim simulatorjem http://www.lucami.org/index.php/research/research-equipment/ 91,71
Andrej Košir Enota za razvoj in vertifikacijo kvalitete interaktivnih večpredstavnih storitev http://lbk.fe.uni-lj.si/index_si.htm 88,35
Damijan Miklavčič Sistem za dinamično mikroskopsko slikanje http://lbk.fe.uni-lj.si/index_si.htm 88,84
Damijan Miklavčič Visokonapetostni elektroporator z več ločenimi izhodi http://ltfe.org/sistem-za-analizo-kakovosti-signalov-v-profesionalnih-video-produkcijskih-predvajalnih-in-prenosnih-sistemih/ 95,53
Janez Bešter Testni protokolni simulacijski sistem http://ltfe.org/testni-protokolni-simulacijski-sistem/ 96,18
Janez Bešter Sistem za analizo kakovosti signalov v profesionalnih video produkcijskih, predvajalnih in prenosnih sistemih http://ltfe.org/sistem-za-analizo-kakovosti-signalov-v-profesionalnih-video-produkcijskih-predvajalnih-in-prenosnih-sistemih/ 96,85
Marko Munih Dvoročni telerobotski sistem za raziskave v medicini in industriji: dva 6DOF antropomorfni robota Motoman MH5L, dva haptična robota Force Dimension, tip Omega.7, senzorji sil, spremljajoči računalniki. http://www.robolab.si/research/infrastructure/other-equipment/bimanual-teleoperation-system/ 94,79
Marko Topič Sistem za vrednotenje gradnikov PVS http://lpvo.fe.uni-lj.si/ 91,72
Marko Topič Razvojno okolje tankoplastne fotovoltaike http://lpvo.fe.uni-lj.si/ 91,69
Marko Topič Razvojno okolje tankoplastne fotovoltaike http://lpvo.fe.uni-lj.si/ 91,69
Matjaž Vidmar Mikrovalovni vektorski analizator vezij do 67 GHz http://lso.fe.uni-lj.si/oprema.php?page=oprema/oprema_ZVA67.html 107,76
Franjo Pernuš Sistem za hiperspektralno zajemanje slik na mikro in makro nivoju http://lit.fe.uni-lj.si/oprema 90,35
Franjo Pernuš Sistem za hiperspektralno zajemanje slik na mikro in makro nivoju http://lit.fe.uni-lj.si/oprema 90,35
Damijan Miklavčič Namizni pretočni citometer http://lbk.fe.uni-lj.si/index_si.html 93,87
Marko Munih Dvoročni robot za industrijo naslednje generacije http://www.robolab.si/research/infrastructure/industrial-robotics/abb-irb-14000-yumi/ 85,73
Marko Munih Raziskovalna platforma sodelujočih robotov http://www.robolab.si/research/infrastructure/crc-robotics/fanuc/ 83,73
Marko Munih Raziskovalna platforma sodelujočih robotov http://www.robolab.si/research/infrastructure/crc-robotics/franka/ 83,39
Marko Munih Raziskovalna platforma sodelujočih robotov http://www.robolab.si/research/infrastructure/crc-robotics/ur5/ 85,32
Marko Munih Raziskovalna platforma sodelujočih robotov http://www.robolab.si/research/infrastructure/crc-robotics/yaskawa/ 84,03
Boštjan Blažič Strojna in programska oprema za vzpostavitev komunikacije med simulatojem dinamičnih razmer v elektroenergetskem sistemu v realnem času ter zunanjo strojno in programsko opremo http://lpee.fe.uni-lj.si/orodja/rtds/ 87,18
Jovan Bojkovski Merilni sistem za vzdrževanje visokotemperaturnih celic fiksnih točk http://www.lmk.si/raziskave/merilna-oprema-laboratorija/ 83,71
Janez Trontelj Poravnalnik mask http://lmfe.fe.uni-lj.si/o-nas/oprema/ 108,7