Programi in projekti ARRS

  • Tip projekta: Raziskovalni program
  • Šifra: P2-0244
  • Naslov: Mikrostrukture in nanostrukture
  • Trajanje: 01.01.2018 - 31.12.2023
  • Letni obseg (v FTE): 1
  • Odgovorni nosilec: Danilo Vrtačnik
  • Odgovorni nosilec na UL FE: znan. svet. dr. Danilo Vrtačnik