Programi in projekti ARRS

  • Tip projekta: Temeljni raziskovalni projekt
  • Šifra: J2-8191
  • Naslov: Visokoločljiva optična magnetometrija s hladnimi cezijevimi atomi
  • Trajanje: 01.05.2017 - 30.04.2021
  • Letni obseg (v FTE): 1
  • Odgovorni nosilec: Peter Jeglič
  • Odgovorni nosilec na UL FE: doc. dr. Samo Beguš
  • Sodelujoče RO: povezava