Programi in projekti ARRS

  • Tip projekta: Temeljni raziskovalni projekt
  • Šifra: J2-9433
  • Naslov: Iskanje nekonsistentnosti v kopleksnih slikovnih podatkih z globokim učenjem
  • Trajanje: 01.07.2018 - 30.06.2021
  • Letni obseg (v FTE): 2
  • Odgovorni nosilec: Danijel Skočaj
  • Odgovorni nosilec na UL FE: doc. dr. Janez Perš