Programi in projekti ARRS

  • Tip projekta: Temeljni raziskovalni projekt
  • Šifra: J2-9228
  • Naslov: Segmentacija in rekonstrukcija superkvadričnih modelov iz 3D podatkov s pomočjo nevronske mreže
  • Trajanje: 01.07.2018 - 30.06.2021
  • Letni obseg (v FTE): 2
  • Odgovorni nosilec: Franc Solina
  • Odgovorni nosilec na UL FE: izr. prof. dr. Vitomir Štruc