Programi in projekti ARRS

  • Tip projekta: Bilateralni projekt
  • Šifra: BI-RS/18-19-048
  • Naslov: Uporaba senzorjev gibanja v sistemih z biološko povratno vezavo za hitrejše učenje gibov v športu in rehabilitaciji
  • Trajanje: 01.01.2018 - 31.12.2019
  • Odgovorni nosilec: prof. dr. Sašo Tomažič