Programi in projekti ARRS

  • Tip projekta: Bilateralni projekt
  • Šifra: BI-US/18-19-079
  • Naslov: Super-resolucija za razpoznavanje obrazov
  • Trajanje: 01.01.2018 - 31.12.2019
  • Odgovorni nosilec: izr. prof. dr. Vitomir Štruc