Raziskovalna dejavnost

Raziskovalno delo na Univerzi v Ljubljani Fakulteti za elektrotehniko poteka v okviru laboratorijev ter programskih in raziskovalnih skupin. Na Fakulteti deluje v okviru devetih kateder 27 raziskovalnih laboratorijev. Laboratoriji izvajajo programe in projekte iz razpisov ministrstev in agencij Republike Slovenije, sodelujejo s slovensko industrijo, industrijo drugih držav in so vključeni v projekte okvirnih programov ter drugih programov Evropske skupnosti.

Raziskovanje istock

V letu 2021 je bila fakulteta vključena v 15 raziskovalnih programov v skupnem obsegu programskega financiranja 2,296 milijona EUR oziroma 30,31 FTE. Fakulteta koordinira ali samostojno izvaja 12 raziskovalnih programov ter sodeluje pri treh raziskovalnih programih, ki jih koordinira Inštitut Jožef Stefan. Izvaja tudi infrastrukturni center Laboratorija za biokibernetiko (0,9 FTE) v okviru infrastrukturnega programa mreže infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani (MRIC UL). 

Z letom 2021 se je zaključilo 5 raziskovalnih programov, ki jih Fakulteta izvaja samostojno. Na podlagi Javnega poziva za financiranje raziskovalnih programov JRO 2021 in poročil o rezultatih raziskovalnih programov je bilo z letom 2021 s strani ARRS za novo obdobje financiranja odobrenih 5 programov, ki jih fakulteta izvaja samostojno. Pri enem od njih je prišlo do združitve z drugim raziskovalnim programom v okviru fakultete.

V letu 2021 se je zaključilo tudi financiranje infrastrukturnega centra. V okviru Javnega poziva za predložitev infrastrukturnih programov za obdobje 2022 – 2027 je bilo odobreno nadaljnje financiranje infrastrukturnega centra Laboratorija za biokibernetiko v okviru infrastrukturnega programa mreže infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani (MRIC UL) v povečani višini 1 FTE. 

Na fakulteti je bilo v letu 2020 skupaj aktivnih 39 raziskovalnih projektov Agencije za raziskovalno dejavnost (ARRS). Od tega je bilo 26 temeljnih, 7 aplikativnih, 3 ciljni raziskovalni programi (CRP), dva podoktorska projekta ter en projekt v okviru komplementarne sheme ERC. Obseg projektnega financiranja ARRS je v letu 2021 znašal 1,207 milijona EUR oziroma 17,84 FTE.

V letu 2021 se je na fakulteti usposabljalo 50 mladih raziskovalcev iz programa ARRS, od katerih so štirje uspešno zaključili usposabljanje. Fakulteta je v letu 2020 pridobila 10 novih mladih raziskovalcev iz programa ARRS, ki so začeli z usposabljanjem jeseni.