Sodelovanje z industrijo

Ključen pomen tržne dejavnosti Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani za konkurenčen razvoj Fakultete in za učinkovito prenašanje znanja med akademskim okoljem in gospodarstvom

Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani je imela v letu 2018 skupaj 18.783.046 EUR prihodkov, od česar so sredstva Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, namenjena za izobraževalno dejavnost, znašala 8.890.865 EUR oziroma 47,34 %. Preostalih 52,66 % prihodkov (9.892.181 EUR) je Fakulteta pridobila z opravljanjem raziskovalno-razvojne in druge tržne dejavnosti (razpisi ARRS, evropski projekti, sodelovanje z gospodarstvom).

graf

Kljub temu, da je bilo pri prijavah na razpise ARRS (Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije) leta 2018 uspešnih zgolj 22 % vseh prijavljenih projektov v Sloveniji, je Fakulteta v letu 2018 dosegla 29-odstotno uspešnost.

Od  vseh projektov ARRS, ki so bili aktivni v letu 2018, je Fakulteta za elektrotehniko pridobila skupaj 4.121.804 EUR prihodkov.

Fakulteta je zelo uspešna tudi pri pridobivanju različnih evropskih projektov. Tako smo, na primer, v obdobju 2016—2018 sodelovali pri prijavi 21 projektnih predlogov na razpisih Obzorje 2020 za področje energetika in bili uspešni pri petih. To je kar 24-odstotna uspešnost in nanjo smo upravičeno ponosni, saj predstavlja izjemen rezultat v primerjavi s 5-odstotno povprečno uspešnostjo na ravni EU na področju energetike. Vse je seveda posledica temeljito pripravljenih projektnih predlogov v sodelovanju z najuglednejšimi evropskimi raziskovalnimi institucijami. Za teh pet odobrenih projektov smo pridobili 1.835.732 EUR evropskih sredstev. 

Uspešni posamezniki na podlagi svojih znanj in izkušenj že vrsto let uspešno pridobivajo raziskovalne projekte tudi od različnih uglednih slovenskih in tujih podjetij (ZDA, Nemčija, Italija, Avstrija ...), ki Fakulteto prepoznavajo kot zaupanja vrednega razvojno-raziskovalnega partnerja. Nosilci projektov so v okviru svojih laboratorijev odgovorni za realizacijo projekta, razporeditev dela na projektu in ustrezno plačilo vsem sodelujočim na projektu.

V letu 2018 so prihodki Fakultete iz tržne dejavnosti znašali 2.936.904 EUR, od tega smo za avtorska dela iz delovnega razmerja namenili skupni bruto znesek 603.833 EUR, za podjemne pogodbe pa skupni bruto znesek 26.800 EUR. Pridobljeni tržni projekti so omogočili zaposlitev dodatnih raziskovalcev na Fakulteti; skupni stroški dela za zaposlene na tržni dejavnosti so bili 739.411 EUR.

Zaradi specifičnega, pretežno avtorskega angažmaja in aktivnosti v sklopu pridobljenih projektov so nekateri naši sodelavci v breme svojega prostega časa pripravljeni prevzeti dodatne obveznosti. Tovrstno delo se po obsegu in intenzivnosti dinamično prilagaja potrebam trga, zato ga redno zaposleni opravljajo poleg rednega dela, izven določil njihove pogodbe o zaposlitvi in izven rednega delovnega časa. Angažma teh sodelavcev je ključen, da Fakulteta na trgu pridobiva projekte, s katerimi zaslužimo dodatna finančna sredstva. Pomemben del prihodkov iz tržne dejavnosti vlagamo v Fakulteto in v nakup drage laboratorijske opreme, da lahko zagotovimo kakovostnejše inženirsko izobraževanje, razvoj in raziskave. Javna sredstva namreč še zdaleč ne zadoščajo za sprotno posodabljanje opreme (stopnja odpisanosti opreme je v letu 2018 znašala 92 %), nujne za doseganje izobraževalnih in znanstveno-raziskovalnih ciljev na evropsko in globalno primerljivi ravni.

Pomembno je tudi, da zaposleni pedagogi in raziskovalci na Fakulteti prenašajo svoje znanje neposredno v gospodarstvo, kar omogoča podjetjem dvig njihove konkurenčnosti, hkrati pa se naši zaposleni s prenašanjem teorije v prakso tudi strokovno izpopolnjujejo. S tem ko naši strokovnjaki opravljajo tržne aktivnosti, Fakulteta ohranja neposreden stik z dejanskim poslovnim okoljem. Na ta način tudi študentom omogoča širjenje obzorja prek meja predavalnic in laboratorijev, pridobivanje izkušenj in znanja ter jim z vzpostavljenimi poslovnimi kontakti omogoča nadaljnjo karierno pot.

Na Fakulteti vzpodbujamo zaposlene, da svoje dodatne strokovne in akademske aktivnosti izvajajo znotraj univerze, saj njihovo znanje izvira iz dela na univerzi, prihodki od tržne dejavnosti pa pomembno bogatijo Fakulteto. Dodatno delo in dosežke zaposlenih pa je treba ustrezno ovrednotiti in nagrajevati, tudi v skladu z doseženo tržno vrednostjo njihovega znanja in z uspešnostjo Fakultete.

Podrobnosti o finančnem poslovanju fakultete in o posameznih prejemkih naših zaposlenih so na povezavah tu in tu.

 

Strateški gospodarski partnerji FE

 

Mega partner Giga partner Tera partner

SENSUM D.O.O.

LETRIKA LAB D.O.O.

RLS d.o.o.

SIEMENS AG

Renishaw d.o.o.

ELES, D.O.O.

TMG-BMC d.o.o.

DELICIJE D.O.O.

ISKRATEL, d.o.o., Kranj

TU DELFT

NUKLEARNA ELEKTRARNA, KRŠKO D.O.O.

TELEKOM SLOVENIJE, d.d.

IRENA

 

AGENCIJA 101 d.o.o.

ZALOŽBA ROKUS KLETT, d.o.o.

LEK D.D.

KOLEKTOR GROUP D.O.O.

ISKRAEMECO, D.D.

L-TEK D.O.O.

MMV D.O.O.

S&T Slovenija d.d.

S&T SLOVENIJA D.D.

FORCE TECHNOLOGY

MEDTRONIC, INC

MICROPTO S.R.L.

MAHLE LETRIKA D.O.O.

 

INO BREŽICE D.O.O.

ACES ING.-GMBH

 

MMV d.o.o.

METRONIK D.O.O.

 

NERVteh d.o.o.

AVL LIST GMBH

 

ELAN, D.O.O.

MAHLE ELECTRIC DRIVES SLOVENIJA

 

NIELSEN LAB, d.o.o.

HELMHOLTZ-ZENTRUM BERLIN

 

DOMEL Holding, d.d.

DANIELI SYSTEC TECHNOLOGY d.o.o.

 

TAJFUN PLANINA d.o.o.

GORENJE, d.d.

 

DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO

RAYLYTIC GMBH

 

CODIAK BIOSCIENCES, INC.