Nastanitev

V 2020 se izvaja samo dopoldanski program Poletnega tabora inovativnih tehnologij, torej delavnice.

 

Starši in skrbniki s podpisom izjave, ki jo prejmejo po vplačani kotizaciji, soglašajo, da se bo udeleženec na delavnice vozil vsak dan oz. po končanem delu programa vračal domov sam oz. bodo za to poskrbeli starši/zakoniti zastopniki.