Priznanja in nagrade sodelavcem UL FE

Vsako leto smo ob Tednu Univerze tudi na Fakulteti za elektrotehniko obeležili preteklo leto s slavnostno prireditvijo, na kateri smo predstavili najodličnejše dosežke preteklega leta ter podelili nagrade, priznanja in pohvale tistim, ki so leto najbolj zaznamovali.

Letos nam izredne razmere zaradi epidemije novega koronavirusa onemogočajo dogodke v živo. Nagrade in priznanja pa bomo vseeno podelili.

 

Vidmarjeve nagrade podeljujemo za pedagoško delo fakultetnemu učitelju in asistentu ter mentorju praktičnega izobraževanja iz gospodarstva. Pri izboru nagrajencev upoštevamo njihovo celovito pedagoško delo, ki se zrcali v podajanju znanja, mentorstvu in obštudijskemu delu s študenti.

Vidmarjevo nagrado asistentu kot priznanje za celovito pedagoško delo prejme as. dr. Andraž Rihar.

Vidmarjevo nagrado za učitelja za uspešno in celovito pedagoško delo prejme doc. dr. Janez Perš.

Vidmarjevo nagrado za celovito in uspešno mentorstvo študentom praktičnega usposabljanja prejme Marko Perovšek iz podjetja OMEGA AIR d.o.o.

 

Vodovnikove nagrade podeljujemo za znanstveno-raziskovalno delo v počastitev spomina na akademika profesorja doktorja Lojzeta Vodovnika. Vodovnikovo nagrado za odmevno doktorsko delo s področja elektrotehnike letos prejme doc. dr. Kristina Stojmenova.

 

Nagrado sodelavcem oz. sodelavkam za pomemben prispevek k delovanju fakultete so za leto 2020 prejele sodelavke v Finančno – računovodskem sektorju:

Zdenka Rajh Hekič, Špela Hren, Mojca Božič, Mojca Izlakar, Karmen Kos, Marija Kutnar in Erna Novak.

 

Nagrado pedagogom za odlično izvajanje pedagoškega procesa na daljavo v času izrednih razmer ob epidemiji COVID – 19 prejmejo doc. dr. Samo Penič, doc. dr. Benjamin Lipovšek, doc. dr. Janez Perš, izr. prof. dr. Boštjan Murovec, as. mag. Luka Mali, as. dr. Peter Naglič, as. dr. Andraž Rihar in as. dr. Gašper Matič.

 

Bedjaničevo nagrado za doktorsko disertacijo je letos prejel dr. Mitja Kolenc s Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani za doktorsko nalogo z naslovom KOMUNIKACIJSKI SISTEMI ZA SPREMLJANJE PODATKOV O RAZPRŠENIH VIRIH ENERGIJE, ki jo je pripravil pod mentorstvom prof. dr. Mateja Zajca in somentorstvom prof. dr. Nermina Suljanovića. 

Vsem nagrajencem čestitamo!